Begyndelse

El fra vindmøller | Grøn energi fra danske vindmøller

El fra vindmøller

Bak op om miljøet med vindmøllestrøm

I 2017 satte mængden af energi som stammer fra vindmøller ny rekord, hvor hele 43% af det samlede elforbrug i Danmark blev dækket af strøm fra vindmøller. En bølge af grøn energi strømmer således ind over landet.

En af årsagerne er, at er blevet muligt selv at vælge hvilken energikilde, man som forbruger ønsker at benytte sig af i hjemmet. Dermed kan man aktivt passe på miljøet ved at vælge vindmøllestrøm og samtidig sende et signal til leverandørerne af energi om, at man bakker op om den grønne omstilling.

Danmarks Vindmølleforening beretter, at der i sommeren 2018 var registreret mere end 6.200 vindmøller på dansk grund og i dansk farvand. De mange vindmøller muliggør, at produktionen af el på kraftværker der anvender fossile brændstoffer eller på anden måde udleder CO2, kan nedsættes betragteligt.

Dermed skånes atmosfæren for en lang række skadelige partikler.

Vindmøllestrøm er ikke dyrere

Strøm fra vindmøller er ikke nødvendigvis dyrere end strøm fra konventionelle energikilder. Det skyldes, at prisen på el fastsættes på den nordiske elbørs, uafhængigt af hvordan den er produceret.

Priserne fastsættes efter udbud og efterspørgsel. Er der meget strøm tilgængeligt på elnettet, er strømmen således billigere end i perioder med knapt så meget strøm. Der er for eksempel meget strøm på elnettet i perioder med meget blæst eller stor aktivitet på de nordiske vandkraftværker.

Prisen på strøm svinger desuden også i løbet af døgnet. Om natten hvor der bruges mindst strøm, fordi folk typisk sover, vil elektriciteten ofte være billigere, fordi mængden af strøm er højere. Omvendt vil strømmen typisk være dyrere i dagtimerne, hvor der bruges meget strøm – og tilgængeligheden således er lavere.

Elselskaberne har som regel flere forskellige el-produkter, så du enten kan købe el til fast pris eller udnytte de naturlige udsving i elpriserne, som løbende opstår.

Nogle elselskaber tilbyder også strøm til indkøbspris. For eksempel hos Gasel.dk

Sådan sikres du el fra vindmøller

Elnettet indeholder strøm fra alle tilgængelige energikilder. Det skyldes, at elektricitet er ens, uafhængigt af hvilken produktionskilde, der er anvendt. Derfor kan man ikke skelne den ene type elektricitet fra den anden, når først strømmen er ledt ind på det fælles elnet.

Den strøm der kommer ud af stikkontakten, er således en blanding af strøm fra vindmøller, vandkraftværker, kulværker og biobrændselsanlæg.

Alligevel er du som forbruger sikret, at selve den mængde strøm, du forbruger, stammer fra vindmøller. Det sker gennem de såkaldte oprindelsescertifikater.

Disse udstedes af Energinet og er beviser for, at en fastdefineret mængde strøm er vindmølleproduceret. Dit valgte energiselskab opkøber herefter oprindelsescertifikater i det omfang, der svarer til præcis den mængde strøm, som du og selskabets andre kunder bruger.

På den måde er du sikker på, at du bakker op om miljøet og den grønne omstilling, hver gang du trykker på stikkontakten.