Energioptimering af varmeforbruget i din bolig

Energioptimere din bolig med elradiator

At optimere på energiforbruget i din bolig har flere afledte positive effekter. For det første gør du noget godt for miljøet ved at tænke i bæredygtige og energioptimerende løsninger, men du gør samtidig noget godt for dit indeklima og din pengepung. Dette kan du læse mere om nedenfor.

De grønne varmekilder

For både at energioptimere varmeforbruget og gøre det mere bæredygtigt for miljøet, må du kigge mod kilder der ikke anvender fossile brændstoffer. Disse løsninger er tilmed afhængige af knappe ressourcer og vil koste dig mange penge at anvende på sigt. De mere grønne varmekilder er løsninger som varmepumper fra jord eller luft-vand varmepumpe, naturgas, bioenergi eller solceller. Er der tale om et mindre rum med få kvadratmeter kan en elradiator komme på tale til hurtigt at få varmet rummet op. En elradiator anbefales dog kun ved mindre arealer da den ellers vil blive for dyr og miljøbelastende at anvende. En elradiator kan anskaffes forholdsvis billigt og har en lang levetid.

Varmeforbruget kan også energioptimeres på andre måder end ved at skifte varmekilden til din bolig ud. Du kan kigge på om der er forbedringspotentiale i fx isolering af boligen samt om du evt. kan skifte til mere miljørigtige og energibesparende vinder og døre.

Skåner miljøet

Ved at udlede mindre energi/varme vil du skåne miljøet direkte ved at du hermed udleder mindre Co2 end ellers. Verden står i disse år overfor store udfordringer på klimaområdet og det er derfor relevant at ændre tankegang i forhold til hvordan man vil leve, da fremtidige løsninger vil bære præg af at være mere grønne, miljøbeskyttende samt energioptimerende. Virksomhederne vil kæmpe om at kunne udbyde de bedste løsninger og der vil blive stillet krav til den enkelte på sigt. Det kan derfor godt betale sig at ændre mindset allerede nu.

Bedre indeklima

Ved at energioptimere igennem varmeforbruget, vil du samtidig opnå et bedre indeklima i din bolig, hvilket vil være en afledt positiv effekt. I en godt isoleret bolig med sunde varmekilder, vil der være mindre risiko for skimmelsvamp og andre skader der belaster indeklimaet. På denne måde kan du ånde bedre og sundere i hverdagen.

En langsigtet investering

At omlægge din bolig til et mere energirigtigt varmeforbrug kan kræve større investeringer og renoveringer. Det kan betyde store udskrivninger her og nu at omlægge til de bæredygtige læsninger, men vil ofte være en investering der tjener sig selv hjem over tid. Besparelserne på el- og varmeregning vil kunne mærkes med det samme. Dertil kommer at du kan benytte dig af energitilskud og håndværkerfradrag i forhold til at betale for og gennemføre dine initiativer. Dette kan du læse mere om online. Du kan også læse mere om hvordan du helt konkret ansøger. Dette bør læses grundigt inden du påbegynder nogen former for monteringer og ændringer i din bolig.