HVAC: Bliv klogere på køle-, varme- ventilationsanlæg med et kursus

Bliv klogere på hvad HVAC er og beskyt miljøet

Tag på HVAC-kursus for professionelle og få opkvalificering, viden og inspiration

HVAC-området er i konstant forandring, og udviklingen af ny teknologi, metoder og viden inden for varme, ventilation, køling, energi og indeklima går hurtigt. Det stiller i samme omgang store krav til de medarbejdere, der arbejder med disse opgaver. 

Det gælder både for rådgivere, håndværkere og producenter, som skal være opdateret med den nyeste viden for at forblive konkurrencedygtige på markedet.

Et HVAC-kursus kan hjælpe med at opnå denne konkurrencedygtighed og videnopdatering, da det fungerer som en bouillonterning fuld af viden om emner såsom indregulering af vand- og varmeanlæg og installation af køleanlæg og varmepumper. Til kurserne samles de dygtigste undervisere og andre professionelle på området, og undervisningen er en blanding af forelæsninger fra underviserne, diskussioner og erfaringsudvikling inden for det givne område samt opgaveløsning.

Udbyttet af et HVAC-kursus: Viden du kan bruge i virkeligheden 

Som professionel inden for HVAC er der ofte mange arbejdsopgaver, der står i kø i løbet af en arbejdsuge, og det kan virke umuligt at få tid til et opkvalificerende kursus. Men udbyttet ved at bruge en, to, tre, fire eller fem dage på et HVAC-kursus overstiger langt ressourcerne brugt på kurset. Den viden, der formidles på kurset, kan nemlig omsættes til handling øjeblikkeligt, og den fungerer som en fremtidssikring. Som HVAC-professionel med adgang til den nyeste viden og metoder, forbliver man nemlig konkurrencedygtig og -relevant på et marked i konstant udvikling.

Danvak er et fagligt netværk for professionelle inden for HVAC-området, som er markedsledende, når det kommer til HVAC-kurser. Uanset om man arbejder med energioptimering af boliger, indeklima, ventilation, køleanlæg eller noget femte, har Danvak et kursus, der opdaterer den HVAC-professionelle på sit specifikke område. Hvis et ønsket kursus ikke findes på den eksisterende liste over kurser, er der mulighed for at efterspørge et specifikt. Der er stor sandsynlighed for, at kurset kan blive en realitet, hvis andre HVAC-professionelle efterspørger det samme kursus.

Man kan vælge at supplere HVAC-kurset med et medlemskab af Danvaks netværk, hvor muligheden for at skabe faglige relationer på tværs af arbejdsfunktioner og -områdes udvides. Det skaber grobund for erfaringsudvikling blandt medlemmerne, som er en vigtig del af et fags fortsatte udvikling. På den måde får man som medlem inspiration til, hvordan det daglige arbejde kan optimeres og forbedres, og man får adgang til værdifuld viden fra andre professionelle og faggrupper.

Det praktiske i forbindelse med et HVAC-kursus

Danvaks kurser udvikles løbende, så indholdet konstant lever op til efterspørgslen og udviklingen. Det betyder, at udbuddet af kurser varierer fra år til år. Det samme gør varigheden på kurserne; nogle varer kun én dag, mens andre spænder over flere dage og inddeles i flere moduler. Prisen er således også forskellig fra kursus til kursus.

Som eksempel kan kurset i Køleanlæg og varmepumper fremhæves, som afholdes over to dage og koster 8.900 kr. for medlemmer af Danvak og 11.250 kr. for ikke-medlemmer.

Læs mere om Danvaks udbud af HVAC-kurser.