Sådan får du mest ud af dit økologiske æbletræ

Økplogiske æbler

Udvælg nøje dit økologiske æbletræ og sæt det et solrigt sted i god jord. Pas og plej det og det bliver ikke bare smukt, det vil også give masser af æbler. Jo bedre og mere pasning, jo flottere bliver æblerne.

Herunder uddybes hvordan du bedst passer dine æbletræer og får et flottere og smukkere æbletræ med mange æbler.

Hvordan passer du dit nye økologiske æbletræ?

Det første du gør at plante dit nye æbletræ i god næringsrig jord på en solrig plads.

Det er vigtigt at du vander dit træ godt og grundigt de første par år. Dette skyldes at rødderne endnu ikke er kommet så langt ned at den kan nå grundvandet og klare sig selv. Husk at vande meget. Det er for at vandet trænger langt ned og opmuntre rødderne til at vokse ned af.

Et træ der ikke bliver vandet grundigt og får lange dybe rødder, er mere overfølsom for tørre perioder og stærk blæst.

Vand en gang om ugen.

Skal æbletræet have gødning?

Udover at æbletræet helst skal stå i god næringsrig jord skal det ikke som udgangspunkt have ekstra gødning. Det er glad for at få lidt ekstra kalium og træet sætter også pris på noget ekstra kompost. Det skal gøres om foråret.

Skal æbletræet beskæres?

Et æbletræ behøver i princippet ikke at blive beskåret, det vil sætte frugter uanset. Men hvis du beskærer dit økologiske æbletræ løbende, får du et smukkere træ og frugter af bedre kvalitet.

Den almindeligste måde at beskærer et æbletræ er det der hedder et kronetræ. Et kronetræ har en 3-5 gode grene, der sidder skråt ud fra strammen og danner en krone. Beskæringen gøres for at få lys ind, hvilket nedsætter risikoen for at træet bliver angrebet af sygdomme. Samtidig med at det giver større og flottere æbler.

Du skal først beskære dit træ når du kan høste en så mange æbler at det svarer til en hel spand.

Sådan holder du jorden ren under træet

Det er vigtigt at holde jorden omkring æbletræet fri for ukrudt og græs, da det er med det at konkurrere om vand og jordens næringsstoffer. I værste fald kan det resultere i at dit nye økologiske træ aldrig bliver et sundt og godt træ. Jorden omkring dit træ skal være rent. Det anbefales at det er et areal på omkring 1 m2.

Når dit nye træ er et stort og kraftigt træ på en 5-6 år, kan det sagtens vokse i jord, hvor der også er græs og ukrudt.

Hvordan passes et gammelt æbletræ?

Det er en god ide at give gamle æbletræer lidt ekstra kalium og lidt kompost. Det er ikke nødvendigt, men de bliver glade for det og du får større og bedre æbler af det.

Hvis jorden er sandet, kan det være en god ide at tilsætte lidt kalk til jorden. Det skal gøres om foråret. Står træet i græs vil græsset optage langt det meste af kalken, så der skal en del til.